EUSKALERRIAN EUSKERAZ

2018-2019 IKASTURTEA

BIZKAIERA 51. IKASTAROA

IRU MAILLA

Egunak: ASTELEN, ETA EGUASTEN EDO ASTEARTE ETA EGUENETAN
Orduak: GOIZ ETA ARRATSALDE
Ordaña:150 €
Izena emoteko-tokia:
        EUSKERAZALEAK, COLÓN DE LARREATEGI, 14-2, BILBAO
        URRUTIZKIÑA 94 423 53 22
Asiera: URRIAREN 15EAN
LAGUNTZAILLEACOLABORA

bbk