;
( itzuli )

Aita Santi Onaindia/Artikuluak

 Artikuluak  Liburuak  OLERKI (ta testu literarioen) ITZULPENAK  Olerkiak 

Dokumentua MB Ireki Gorde
1927
    Uts eta okerrak E.Esnalea 1927.pdf0,26 MB
1931
    Teresatxo deuna 1931a.pdf0,37 MB
    Teresatxo deuna 1931b.pdf0,47 MB
1932
    Teresatxo deuna 1932a.pdf0,40 MB
    Teresatxo deuna 1932b.pdf0,41 MB
    Teresatxo deuna 1932d.pdf0,44 MB
    Teresatxo deuna 1932e.pdf0,39 MB
    Teresatxo deuna 1932f.pdf0,43 MB
    Teresatxo deuna 1932g.pdf0,43 MB
1933
    Bigarren eun-urtebete gogoragarria 1933.pdf0,49 MB
    Donekuntza-bidea 1933a.pdf0,61 MB
    Donekuntza-bidea 1933b.pdf0,49 MB
    Eriotza olerkari-gosez 1933.pdf0,46 MB
    Gurutzeko Jon deunaren esakun mamintsuak 1933.pdf1,30 MB
    Jaungoikoaren zigorrak 1933.pdf0,48 MB
    Jon anai karmeldar agurgarria 1933.pdf0,95 MB
1934
    Donekuntza-bidea 1934a.pdf0,50 MB
    Donekuntza-bidea 1934b.pdf0,51 MB
    Jon anai karmeldar agurgarria.pdf0,94 MB
    Jon anaya ta Josu Aurra.pdf0,17 MB
    Teresatxo deuna 1934a.pdf0,27 MB
    Teresatxo deuna 1934d.pdf0,26 MB
    Teresatxo deuna 1934e.pdf0,38 MB
    Umeak 1934.pdf0,45 MB
    Zorionak 1934.pdf0,33 MB
1935
    Begi urdin 1935 - Euzkadin.pdf0,51 MB
    Bizitzarako ogia 1935.pdf0,18 MB
    Zorionak 1935.pdf0,86 MB
1936
    Ama atsekabetua.pdf0,35 MB
    Azken-aparia.pdf0,45 MB
    Eli deuna ta Odeitxoa.pdf0,55 MB
    Gudari 1936- Olertia.pdf0,53 MB
    Gudariarena 1936 Euzkadin.pdf0,49 MB
    Ikubilak gora 1936.pdf0,23 MB
    Oroldi-Larosea.pdf0,29 MB
    Zorionak 1936.pdf0,23 MB
1951
    Sortzez garbia.pdf0,17 MB
1952
    Gizonaren azkatasuna.pdf0,07 MB
    Solo lanak.pdf0,30 MB
1953
    Norbaitek Zorionak 1953.pdf0,07 MB
    Txantxangorria.pdf0,14 MB
1954
    Eba eta Maria.pdf0,24 MB
1955
    Gure bost zentzudunak.pdf0,14 MB
    Maite sugar bizia.pdf0,16 MB
    Zazpi lotiak.pdf0,26 MB
1956
    Andra Maria.pdf0,24 MB
    Felipe Arrese ta Beitia.pdf0,13 MB
1957
    Aita ta ama.pdf0,09 MB
    Arranoa ta azeria.pdf0,08 MB
    Arrese ta Beitia.pdf0,12 MB
    Etxeko Gauzen Izketa.pdf0,07 MB
    Morsa arrantzan.pdf0,13 MB
    Padarrak.pdf0,51 MB
1958
    Aita Santua il.pdf0,03 MB
    Aita Zakarias mixiolari bikain.pdf0,16 MB
    Alegitxoak.pdf0,09 MB
    Baserri-gaiak.pdf0,17 MB
    Buru ta biotz.pdf0,10 MB
    Decor Carmeli.pdf0,09 MB
    Edith Stein.pdf0,10 MB
    Erririk Erri -Berriz.pdf0,08 MB
    Erririk erri Eibar.pdf0,09 MB
    Espiritu Santuaren etorrera.pdf0,12 MB
    Giza indarra.pdf0,09 MB
    Gora biotzak.pdf0,09 MB
    Gure bertsolariak.pdf0,11 MB
    Gure liburuak.pdf0,11 MB
    Ikasi euskeraz.pdf0,52 MB
    Illetari.pdf0,18 MB
    Jaungoikoa errukitsua.pdf0,08 MB
    Karta bi.pdf0,12 MB
    Nogaz eskondu.pdf0,11 MB
    Noiz eskondu.pdf0,20 MB
    Stabat Mater.pdf0,11 MB
    Tantaka.pdf0,18 MB
1959
    Eder eredua.pdf0,23 MB
    Ederra.pdf0,24 MB
    Edertia.pdf0,11 MB
    Eguzkia eta Illargia.pdf0,09 MB
    Eihera semea.pdf0,07 MB
    Ertilariaren gaitasunak.pdf0,32 MB
    Eskale txikia.pdf0,10 MB
    Euskal itzaldi liburu ta abar.pdf0,11 MB
    Gazteak.pdf0,07 MB
    Igeskaria.pdf0,18 MB
    Iritziak.pdf0,50 MB
    Itaun erantzunak.pdf0,39 MB
    Jaiotz ederra.pdf0,09 MB
    Liburu barri ta omenaldiak.pdf0,10 MB
    Olerlti aldizkari barria.pdf0,11 MB
    Omenaldiak.pdf0,39 MB
    Or emendiko izparrak.pdf0,11 MB
    Rilke olerkaria.pdf0,09 MB
    Sarri entzun.pdf0,11 MB
    Txinurri nagia.pdf0,10 MB
1960
    Aita Martin il jaku.pdf0,10 MB
    Eleiz batzar nagusia.pdf0,11 MB
    Erti barria.pdf0,36 MB
    Idaz tankera.pdf0,27 MB
    Iritziak.pdf0,48 MB
    Itxasoak botariko gurutzea.pdf0,15 MB
    Izkimiriak.pdf0,12 MB
    Izparrak.pdf0,07 MB
    Xigutx.pdf0,16 MB
1961
    Ederra ta ona.pdf0,09 MB
    Euskal poesi neurkera.pdf0,43 MB
    Euskalduna Bertsolari.pdf0,28 MB
    Guridi il da.pdf0,13 MB
    Ildakoak.pdf0,12 MB
    Iru Olerkariak.pdf0,21 MB
    Kennedy ta Nixon.pdf0,15 MB
    Kezkak Ustu.pdf0,15 MB
    Kristo ezetsia.pdf0,09 MB
    Olertia goretsi.pdf0,36 MB
    Orixe il yaku.pdf0,13 MB
    Saint-John Perse - Nobel saria.pdf0,10 MB
    Zuk nai dozuna jauna.pdf0,11 MB
1962
    Bum Baltzizka.pdf0,56 MB
    Etxahun Bertsolaria.pdf0,08 MB
    Gurutzeko Juan Deuna Idazle.pdf0,53 MB
    Igarkizunak.pdf0,15 MB
    Illak Nazario Oleaga.pdf0,09 MB
    Jose Agerre olerkaria il yaku.pdf0,13 MB
    Liburu barriak.pdf0,06 MB
1963
    Bizkaiai -Berriz.pdf0,08 MB
1964
    Bide giroak.pdf0,11 MB
    Emakumea ere, euskal idazle.pdf0,08 MB
    Eta erregenetako jostailluak.pdf0,13 MB
    Galileo Galilei -Zeruko Argian.pdf0,12 MB
    Iru bizipide.pdf0,14 MB
    Iru olerkari Agirre Azkue ta Unamuno.pdf1,24 MB
    Unamuno, Euskal olerkari.pdf0,16 MB
1965
    Atzerriratuak.pdf0,17 MB
    Beste eun-urtebeta bat Dante (1265-1321).pdf0,21 MB
    Euskal aldizkari literatura loratzen.pdf0,33 MB
    Goizeko zazpiretan.pdf0,12 MB
    Iru Euskal iztegi berri.pdf0,20 MB
    Jon Arrospide il da.pdf0,19 MB
    Orixe olerkari.pdf0,13 MB
    Santiago Apostolua Euskalerrian.pdf0,20 MB
    Unamuno, Euskal olerkari.pdf0,18 MB
    Urdin eta Burni.pdf0,08 MB
1966
    Aralar, sorgin leku.pdf0,13 MB
    Euskal Olerki Txapelketa Zer 19 1979.pdf0,19 MB
    Iru olerkari il yakuz.pdf0,10 MB
    Karmelo Etxegarai 1865-1925 Olerkari.pdf0,15 MB
    Larramendi aitatuz.pdf0,23 MB
1967
    Evtushenko, gure artean.pdf0,11 MB
    Gaurko euskal olertia.pdf0,77 MB
    Gorrotoa ala maitasuna.pdf0,07 MB
    Iritziak.pdf0,49 MB
    Lur-ikarak Euskalerrian.pdf0,22 MB
    Olerkia, zer ete da.pdf0,17 MB
    Picasso eta euskaldunak.pdf0,15 MB
    Txango bat, sari billa.pdf0,33 MB
    Walt Disney, umetxoen aita.pdf0,14 MB
    Zarrak eta Gazteak.pdf0,17 MB
1968
    Baserria eta uria.pdf0,13 MB
    Bizia eman - Giza-bizia.pdf0,06 MB
    Bizia ematea, zer ote degu Giza-bizia.pdf0,03 MB
    Egin dezagun gizona Giza-bizia.pdf0,02 MB
    Erri atzeratuak.pdf0,03 MB
    Euskera idatziaren batasuna.pdf0,39 MB
    Ez degu sema-alabarik.pdf0,04 MB
    Goian begoz.pdf0,09 MB
    Gosea al da mundua.pdf0,13 MB
    Gure lurra.pdf0,09 MB
    Gure lurraldea.pdf0,07 MB
    Guztiok ote olerkari.pdf0,43 MB
    Lana.pdf0,07 MB
    Liburu barriak 1968.pdf0,07 MB
    Lore jokuak Olerti 1968.pdf0,14 MB
    Lore jokuak.pdf0,21 MB
    Sarrera Giza-Bizia.pdf0,03 MB
    Sortzea Giza-Bizi.pdf0,04 MB
    Txikiegia ote degu lurra Giza-bizia.pdf0,08 MB
1969
    Gizona, zeruz egarminduta.pdf0,18 MB
    Gizonetan - Sarrera.pdf0,02 MB
    Illargira goaz.pdf0,18 MB
    Olerkaria eta olerkia.pdf0,64 MB
    Txakurrak dirala-ta.pdf0,19 MB
1970
    Aita Fidel Sarriegi.pdf0,07 MB
    Andorran zear.pdf0,32 MB
    Atea.pdf0,09 MB
    Atseden barik.pdf0,22 MB
    Aur galtzea.pdf0,53 MB
    Aziera.pdf0,15 MB
    Biotza eta mundua.pdf0,34 MB
    Euskaldunak.pdf0,38 MB
    Goiko txaleta.pdf0,14 MB
    Gurutzeko Juan Deuna Idazle.pdf0,55 MB
    Gurutzeko Juan deuna.pdf0,45 MB
    Itz bi.pdf0,27 MB
    Kantari.pdf0,16 MB
    Kristoren itza.pdf0,52 MB
    Lur gereka zear.pdf0,29 MB
    Maia.pdf0,19 MB
    Maite Kanta I.pdf0,68 MB
    Zapatua.pdf0,11 MB
    Zornotza leenago.pdf0,17 MB
    Zornotza orain.pdf0,13 MB
1971
    Aita Kardaberaz, euskaltzale.pdf0,33 MB
    Argia zabaldu.pdf0,07 MB
    Aziera.pdf0,15 MB
    Biziaren asiera.pdf0,23 MB
    Bizkaiko euskal idazle zaar batzuk.pdf0,16 MB
    Drogak eta lo-bedarrak.pdf0,34 MB
    Erantzuleak.pdf0,41 MB
    Gerrikoa.pdf0,09 MB
    Gure lurra.pdf0,13 MB
    Ilargi negar-tantaz.pdf0,32 MB
    Indarkeria ta.pdf0,07 MB
    Izkuntza.pdf0,27 MB
    Kepa Enbeita -Gure Urretxindorra.pdf0,21 MB
    Kritika zaleak.pdf0,11 MB
1972
    Aziera.pdf0,14 MB
    Baserritar izukaitza.pdf0,08 MB
    Bazkari ostean olerkia.pdf0,04 MB
    Bilintx berriz ere.pdf0,14 MB
    Egia tantaka.pdf0,42 MB
    Gazte baten ilkizunak.pdf0,06 MB
    Gazteak.pdf0,08 MB
    Itxasoko ura.pdf0,91 MB
    J Martin Hiribarren.pdf0,05 MB
    Kezkak arintzen.pdf0,55 MB
    Lizardi Olerkari Zer 66 1983.pdf0,13 MB
    Marzelino Soroa Lasa 1848-1902.pdf0,12 MB
    Pedro Jose P Astarloa.pdf0,16 MB
    Zazpi arpegiak.pdf0,42 MB
    Zirristuak elizan.pdf0,20 MB
1974
    Aizea ta illargia.pdf0,12 MB
    Bertsolarien pikoa II.pdf0,30 MB
    Eskerrik-asko.pdf0,08 MB
    Gaztelu Olerkari Zer 62 1983.pdf0,13 MB
    Karmel h eta euskeranto.pdf0,30 MB
    Letra gozoak.pdf0,19 MB
    Liturji ta euskera.pdf0,39 MB
1975
    Emakumea ere, euskal idazle.pdf0,08 MB
    Gure bertsolariak.pdf0,11 MB
    Jon B Eguzkitza zanaren jaiotz eun-urtea.pdf0,36 MB
    Lizardi Olerkari Zer 66 1983.pdf0,13 MB
    Santa Teresa Olerkari.pdf0,29 MB
1976
    Aberri egunak.pdf0,56 MB
    Biktor Garitaonaindia (1876-1976).pdf0,18 MB
    Euskera arnas artzen.pdf0,43 MB
    Gaurko gazteak Bizkaian.pdf0,68 MB
    Gogorkeria.pdf0,19 MB
    Gure olerkariak.pdf0,20 MB
    Jon B Eguzkitza zanaren jaiotz eun-urtea.pdf0,36 MB
    Liburu berriak irakurtzen.pdf0,11 MB
1977
    Bakoitzari berea.pdf0,68 MB
    Bertsolarien pikoa II.pdf0,30 MB
    Eder auzia.pdf0,55 MB
    Esteban Urkiaga ta Basaraz 1905-1937.pdf0,04 MB
    Eusko Olerkiak gaur.pdf0,60 MB
    Gaurko Olerkariak.pdf0,42 MB
    Juan Mateo Zabala Zer 2 1977.pdf0,38 MB
    Olerkigintzan.pdf0,50 MB
    Sorne Untzueta.pdf0,10 MB
1978
    Aita Santu Paulo Seigarrenaren Ilburua.pdf0,54 MB
    Bernardo Maria Garro Zer 8 1978.pdf0,25 MB
    Gabirel Manterola Zer 16 1978.pdf0,15 MB
    Kepa Enbeita ta euskera.pdf0,39 MB
    Kepa Enbeitia Zer 15 1978.pdf0,42 MB
    Lauaxeta Bizkai Olerkaria Zer 6 1978.pdf0,32 MB
    Olerkariaren apaina.pdf0,58 MB
    Olerkariaren guna.pdf0,59 MB
    Olerti Eguna.pdf0,11 MB
    R M Azkue Zer 10 1978.pdf0,18 MB
    Umeak eta Olerkia Zer 12 1978.pdf0,19 MB
1979
    Askatasunaren zentzuna.pdf0,49 MB
    Aur galtzea.pdf0,53 MB
    Ederraz eritxi batzuk.pdf0,44 MB
    Erio zital.pdf0,26 MB
    Euskal Olerki Txapelketa Zer 19 1979.pdf0,20 MB
    Gorbeia Mendi Zangar Zer 24 1979.pdf0,24 MB
    Itz bi.pdf0,29 MB
    Kantikak Zer 22 1979.pdf0,15 MB
    Mikel Zarate Olerkari Zer 23 1979.pdf0,10 MB
    Mikel Zarate jauna.pdf0,39 MB
    Olerti eguna 1979.pdf0,11 MB
1980
    Alkoodun edari euskaldunak - Itzulpena.pdf0,17 MB
    Ama - Karol Wojtyla.pdf0,20 MB
    Amak lanean, beren umeak ikasten.pdf0,28 MB
    Bizarra modan.pdf0,56 MB
    Diskoteken sukarra.pdf0,63 MB
    Emakumeen ernal-egunak.pdf0,17 MB
    Eresbil.pdf0,25 MB
    Erria eta Olerkaria.pdf0,67 MB
    Gazte-itxura zelan zaindu.pdf0,36 MB
    Gaztetxoen Euskal Olerki Sariak Zer 32 1980.pdf0,32 MB
    Guda Aurreko eta Ondorengo Euskal Olerti Giroa Euskerazaintza XXXI 1995.pdf0,40 MB
    Jainkoa eta gu.pdf0,42 MB
    Jainkoaren umeen misterioa.pdf0,55 MB
    Karmel zapuztua.pdf0,67 MB
    Larrakoetxea ta Shakespeare Zer 36 1980.pdf0,37 MB
    Olerti eguna 1980.pdf0,20 MB
    Opioaren gerra.pdf0,47 MB
    Perratxiko-gintza.pdf0,40 MB
    Sabin Muniategi Olerkaria I Zer 29 1980.pdf0,15 MB
    Video-kaseten negozioa.pdf0,23 MB
    Zain gaixoa.pdf0,25 MB
    Zer ete da gizona.pdf0,63 MB
1981
    Barne gaztelua.pdf0,19 MB
    Bere alabaren iltzaillea il eban emakumea.pdf0,77 MB
    Berebilla eta gaba.pdf0,26 MB
    Biblia.pdf0,30 MB
    Elbarrituak beren aulkian langille.pdf0,61 MB
    Fedearen iturburuak.pdf0,72 MB
    Felipe Arrese ta Beitia.pdf0,13 MB
    Fero-ormonak.pdf0,51 MB
    Gaztetxoen Euskal Olerki Sariak Zer 32 1980.pdf0,32 MB
    Guda Ondorengo Euskal Olerti Giroa Euskerazaintza XXXI 1995.pdf0,39 MB
    Iparragirre Olerkari.pdf0,57 MB
    James Cook.pdf0,63 MB
    Leon Tolstoi.pdf0,38 MB
    Olerti eguna 1981.pdf0,14 MB
    Otoitza.pdf0,57 MB
    Rabindranath Tagore.pdf0,51 MB
    Teresa Deuna Gorputz eta.pdf0,43 MB
1982
    Aita F Atutxa Olerkari Zer 54 1982.pdf0,02 MB
    Andoni Amutxategi Olerkari Zer 69 1983.pdf0,04 MB
    Aurre Apraiz Olerkari Zer 67 1983.pdf0,04 MB
    Berriotxoa Anaia Olerkari Zer 56 1982.pdf0,05 MB
    Bildotsak Zer 69 1983.pdf0,04 MB
    Eusebio Erkiaga Olerkari Zer 68B 1983.pdf0,04 MB
    F Artola Zer 64 1983.pdf0,04 MB
    Gabirel Manterola Olerkari Zer 68 1983.pdf0,06 MB
    Gaztelu Olerkari Zer 62 1983.pdf0,04 MB
    Gizaseme Urduria Zer 59 1982.pdf0,28 MB
    Juan Antonio Aboititz Zer 65 1983.pdf0,05 MB
    Lauaxeta Olerkari Zer 60 1982.pdf0,04 MB
    Lizardi Olerkari Zer 66 1983.pdf0,04 MB
    Norbert Tauer eta euskera.pdf0,25 MB
    Olerkari Sarituak Zer 70 1983.pdf0,09 MB
    Olerkariari buruz zerbait.pdf0,15 MB
    Olerkia eta Jainkoa.pdf0,18 MB
    Olerti eguna 1982.pdf16,88 MB
    Orixe eta Santa Teresa.pdf0,53 MB
    Paul Zamarripa Zer 51 1982.pdf0,25 MB
    Santa Teresa Olerkari.pdf0,29 MB
    Sasibil Baserria.pdf0,17 MB
1983
    Andoni Amutxategi Olerkari Zer 69 1983.pdf0,04 MB
    Aurre Apraiz Olerkari Zer 67 1983.pdf0,04 MB
    Bildotsak Zer 69 1983.pdf0,04 MB
    Eusebio Erkiaga Olerkari Zer 68B 1983.pdf0,04 MB
    F Artola Zer 64 1983.pdf0,04 MB
    Gabirel Manterola Olerkari Zer 68 1983.pdf0,06 MB
    Gaztelu Olerkari Zer 62 1983.pdf0,04 MB
    Juan Antonio Aboititz Zer 65 1983.pdf0,05 MB
    Lizardi Olerkari Zer 66 1983.pdf0,04 MB
    Lizardi gogoratuz.pdf0,79 MB
    Norbert Tauer eta euskera.pdf0,25 MB
    Olerkari Sarituak Zer 70 1983.pdf0,09 MB
    Olerkariari buruz zerbait.pdf0,15 MB
    Olerkia eta Jainkoa.pdf0,18 MB
    Sarrera gisa Olerti 1983.pdf0,28 MB
    Sasibil Baserria.pdf0,17 MB
    Tene olerkari.pdf0,34 MB
1984
    Aita Luki Bertsolari Zer 81 1984.pdf0,03 MB
    Andra Maria Euskal Literaturan.pdf0,37 MB
    Bixente Etxezarraga Olerkari Zer 74 1984.pdf0,04 MB
    Eleizea eta beartsuak.pdf0,29 MB
    Gorgonio M Errenteria Olerkari Zer 73 1984.pdf0,03 MB
    Jose Mari Azpiri Oleskari Zer 71 1983.pdf0,03 MB
    Joseba Mirena Bilbao Zer 72 1984.pdf0,06 MB
    Juan Antonio Mogel Olerkari Zer 79 1984.pdf0,04 MB
    Kristobal Harizmendi, olerkaria.pdf0,09 MB
    Luis Baraiazarra Olerkari Sariztatua.pdf0,29 MB
    Luis Baraiazarra Olerkari Zer 76 1984.pdf0,05 MB
    Olerti Eguna Zer 79 1984.pdf0,02 MB
    Sariak Banatzea Zer 77 1984.pdf0,02 MB
1985
    Aita Juan Mateo Zabala Olerkari Zer 91 1985.pdf0,05 MB
    Aita Lon Arteaga Olerkari Zer 86 1985.pdf0,05 MB
    B Gandiaga Olerkari Zer 89 1985.pdf0,03 MB
    Bernardo Garro Otxolua Olerkari Zer 90 1985.pdf0,03 MB
    Bertsolarien txapelketa.pdf0,84 MB
    Bizkargi Zer 91 1985.pdf0,04 MB
    Burumuin garaiaren aldia.pdf0,54 MB
    Euskal poesia aztalluan.pdf0,36 MB
    Felipe Arrese Olerkari Zer 92 1985.pdf0,04 MB
    Laurel eta Hardy, komik antzezlariak.pdf0,56 MB
    Martin Arrrizubieta Olerkari Zer 83 1985.pdf0,04 MB
    Munduko izkuntza bakarraren ametsa.pdf1,02 MB
    Olerlti aldizkari barria.pdf0,11 MB
1986
    Agustin Basterretxea Olerkari Zer 98 1986.pdf0,03 MB
    Aita Teresio Elorrieta Olerkari Zer 96 1986.pdf0,03 MB
    Aztekak Istoria ta Leienda.pdf0,65 MB
    Bernardo Garro Zer 97 1986.pdf0,04 MB
    D L Urkizu.pdf0,10 MB
    Felipe Arrese ta Beitia.pdf0,13 MB
    Ikas Ibillaldia Zer 100 1986.pdf0,04 MB
    Luis Gonzalez Etxabarri Olerkari Zer 99 1986.pdf0,06 MB
    Manu Sota Aburto Olerkari Zer 100 1986.pdf0,05 MB
    Mormonen ibillaldi luzea.pdf1,02 MB
    Olerki guztiak Lauaxeta.pdf0,03 MB
    Orson Welles.pdf0,94 MB
    Rafael Mikoleta Olerkari Zer 103 1986.pdf0,04 MB
    Simone Signoret.pdf0,68 MB
1987
    Bingen Batiz Olerkari Zer 108 1987.pdf0,04 MB
    Eder Billa Zer 112 1987.pdf0,04 MB
    Euskal Agaka Zer 105 1987.pdf0,04 MB
    Faust -artikuloa.pdf0,74 MB
    Galileo Galilei 1564-1642.pdf0,57 MB
    Ibillaldi bat Zer 106 1987.pdf0,10 MB
    Ipuin Eske Zer 105 1987.pdf0,04 MB
    Jaungoiko Zale Zer 109 1987.pdf0,03 MB
    Jose Antonio Goiria, olerkari.pdf0,12 MB
    Liburugintza Euskerazaintza I 1987.pdf0,13 MB
    Manu Ziarsolo Olerkari Zer 113 1987.pdf0,04 MB
    Ondarribiako Kondaira Zer 110 1987.pdf0,03 MB
    Oporrak Atxaki Zer 107 1987.pdf0,05 MB
1988
    Balendin Enbeita Omendua Zer 116 1988.pdf0,22 MB
    Bizkargi Mendi Sagaratu Zer 121 1988.pdf0,12 MB
    Chopin 1810-1849.pdf0,57 MB
    Eusebio Erkiaga Olerkari Zer 119 1988.pdf0,35 MB
    Jaime Kerexeta Olerkari Zer 118 1988.pdf0,07 MB
    Luis Arostegi Olerkari Zer 124 1988.pdf0,19 MB
    Matxin Burgin Euskerazaintza IV 1988.pdf0,20 MB
    Neure Jaiotetxea Zer 117 1988.pdf0,04 MB
    Olelrti Eguna 1987 Larrean Zer 115 1988.pdf0,21 MB
    On Klaudio Gallastegi Olerkari Zer 125 1988.pdf0,16 MB
    Tene omendua Euskerazaintza III 1988.pdf0,16 MB
1989
    Augustin Zubikarai Olerkari Zer 126 1989.pdf0,12 MB
    Euskera dala-ta Euskerazaintza IX 1989.pdf0,18 MB
    Euskera dala-ta Euskerazaintza VII 1989.pdf0,69 MB
    Jon Enbeitia Zer 136 1989.pdf0,23 MB
    Josu Altuna Mendiola Zer 131 1989.pdf0,04 MB
    Juan Abando Urrexola Zer 134 1989.pdf0,08 MB
    Lino Akesolo Bizitza eta Izakera Zertzeladak Zer 132 1989.pdf0,12 MB
    Nobere Gomutak Zer 127 1989.pdf0,07 MB
    Omendua Izan Naz Zer 133 1989.pdf0,07 MB
1990
    Aita Goria Euskerazaintza XIV 1990.pdf0,12 MB
    Benjamin Manterola Olerkari Zer 142 1990.pdf0,07 MB
    Elerti De Re Poetica Euskerazaintza XIV 1990.pdf0,15 MB
    Euskerazko Iztegiak Zer 138 1990.pdf0,24 MB
    Gabirel Manterola Euskal Idazle ta Olerkari Zer 140 1990.pdf0,18 MB
    Gizasema on Aita Justo Mokoroa Zer 147 1990.pdf0,10 MB
    Jaietan Zer 146 1990.pdf0,07 MB
    Lanaren Poza Euskerazaintza XIII 1990.pdf0,14 MB
    Sabin Muniategi Astorkia Euskerazaintza XII 1990.pdf0,20 MB
1991
    Abadeak eta Elertia Zer 148 1991.pdf0,13 MB
    Aita Jose Antonio Goria Zer 149 1991.pdf0,15 MB
    Aita Lino Akesolo Bertso Zale Euskerazaintza XVII 1991.pdf0,40 MB
    Bake eta Poz Zer 157 1991.pdf0,22 MB
    Beste Txango Bat Zer 155 1991.pdf0,10 MB
    Bizkargin Aurten Zer 154 1991.pdf0,15 MB
    Elerki Sariketa Euskerazaintza XVI 1991.pdf0,10 MB
    Geureari Ekin Euskerazaintz XV 1991.pdf0,14 MB
    Gurutzeko Juan Doatsua Zer 154 1991.pdf0,11 MB
    Neure Olerkigintza Zer 153 1991.pdf0,03 MB
    San Juan Bateatzaillea Zornotzaldean Zer 154 1991.pdf0,19 MB
1992
    Daniel Goioaga Jauna Zer 164 1992.pdf0,10 MB
    Euskal Etxegintza Zer 163 1992.pdf0,10 MB
    Illetak Joaz Euskerazaintza XX 1992.pdf0,16 MB
    Itsasoko Ura Euskerazaintza XXI 1992.pdf0,74 MB
    Leire Zer 166 1992.pdf0,04 MB
    M Lekuona Oler-Zale Zer 167 1992.pdf0,05 MB
    Ostera be Benidorm Zer 173 1992.pdf0,06 MB
    Patrizio Antonio Orkaiztegi Zer 167 1992.pdf0,05 MB
1993
    Adiskide ez ete Zer 172 1993.pdf0,03 MB
    Bedarkiak eta Abereak Euskerazaintza XXIV 1993.pdf0,64 MB
    Eder Artean Bolibar Zer 175 1993.pdf0,06 MB
    Euskal Margogintza Zer 171 1993.pdf0,12 MB
    Itxasoa Euskerazaintza XXIII 1993.pdf0,71 MB
    Libiru Barriak Euskerazaintza XXIII 1993.pdf0,21 MB
    Liburu Barriak Euskerazaintza XXV 1993.pdf0,19 MB
    Oblatak Zer 176 1993.pdf0,06 MB
    Txango Luze Samarra Zer 177 1993.pdf0,03 MB
1995
    Guda Ondorengo Euskal Olerti Giroa Euskerazaintza XXXI 1995.pdf0,41 MB
    Kisti eta Aita Santi Euskerazaintza XXXVII 1995.pdf0,10 MB
1996
    Olerti Eguna Larran 1992 Zer 160 1996.pdf0,04 MB
Based on a FreeCSS.info design